fredag 19. januar 2018

Kristne som glemmer


"Men Talsmannen, Den Hellige Ånd, som Faderen vil sende i Mitt navn, Han skal lære dere alle ting og minne dere om alt det Jeg har sagt dere." Joh 14:26

Stadig hører jeg kristne som reiser seg i vitnemøter og forteller at de glemmer å takke Gud.  Vi ber om det ene og vi ber om det andre, sier de, men vi glemmer ofte å takke Gud for alle bønnesvarene.  Det er helt sikkert viktige påminnelser.  Men kan det hende vi kristne også glemmer andre ting?  Det er ikke sikkert at det bare er takken vi glemmer, kanskje vi også glemmer ting Herren har sagt og gjort i våre liv og i sitt ord?  Da er det godt vi har mottatt Han som skal lære oss alle ting, og minne oss om alt det Jesus har sagt oss.  Vi trenger det.  Han kan lære oss både å takke og å huske.  Den Hellige Ånd har ikke et nytt budskap til deg, det er ikke sine egne åpenbaringer og tanker Ånden gir deg.  Jeg har hørt mennesker si at Ånden viste dem noe, men jeg kunne vite med en gang at dette ikke var forenelig med Gud ord.  Da kan vi vite at det ikke var Guds Ånd som sa dette.  For det Ånden gjør, når Han taler til oss, er å minne oss på det Jesus allerede har sagt oss.  Han vil aldri lede deg til noe som er i konflikt med Ordet.  Dette er også en god grunn til å være lydhør for Den Hellige Ånd.  Han leder deg alltid på Jesu vei.  Når du lærer å kjenne igjen Hans ledelse, så er det i seg selv en beskyttelse fra alle de røster som leder annerledes.  Så ikke glem å lytte til Åndens røst i ditt liv, kanskje Han vil tale til deg akkurat nå? Hva vil Han minne deg om i dag?

torsdag 18. januar 2018

Tiden er nær


"Salig er den som leser og de som hører ordene i denne profetien og holder fast på det som er skrevet i den. For tiden er nær." Åp 1:3

Etter hvert som tiden går, vet vi med sikkerhet at tiden for opprykkelsen nærmer seg.  Vi skal bli rykket opp til himmelen og få være med Jesus Kristus i all evighet.  Ingen av oss vet når det skal skje.  Mange har forsøkt å spå, men har mislyktes alle sammen.  Hvorfor venter vi enda, tenker du kanskje.  Hvorfor har ikke Jesus kommet?  Svaret finner vi i 2. Peter 3:9; Han er tålmodig med oss, for Han vil ikke at en eneste skal gå fortapt.  Kanskje venter Han mer på oss enn vi venter på Ham?  Kanskje venter Han på at du skal overgi deg helt til Ham, eller at du skal fortelle om Ham til flest mulig, slik at også de får sjansen til å ta imot Ham før opprykkelsen? Det er iallfall livsviktig for oss at vi er rede når tiden er inne.  Hold fast ved Guds ord, for salig er den som leser og hører disse ord og holder fast på det som er skrevet.  La ikke noe eller noen få lede deg på villspor, men vær en av dem som leder andre på rett vei.  For tiden er nær.

onsdag 17. januar 2018

Guddommelige krefter


"Kjenner du ikke til det? Har du ikke hørt det? Den evige Gud, Herren, Skaperen av jordens ender, blir ikke trett, og Han blir ikke utslitt. Hans forstand er uransakelig. Han gir den trette kraft, og den som ingen krefter har, gir Han stor styrke." Jes 40:28-29

Gud har ikke en dårlig dag hvor Han kjenner at Han er trett og helst vil legge seg ned og hvile ut.  Han blir ikke lei.  Han våker og er alltid klar til å handle.  Det er en evig livskraft og styrke i Herren.  Denne livskraft er Han også villig til å dele med oss.  Han kommer til oss i vår svakhet, når vi er slitne og mangler krefter, så spør Han deg om du vil leve i Hans kraft.  Egne krefter når ikke så langt, men Han vil gi den trette av sine guddommelige krefter.  Når livet og troen er skrøpelig og kraften føles langt borte, da kommer Gud med sine krefter til den som ingen krefter har.  Hans kraft og kjærlighet kommer nær til den som stiller seg i en slik posisjon at Gud får slippe til.  Du kan få legge av det du strever med hos Han.  Det som tærer på kreftene og gjør deg sliten, det kan Han hjelpe deg med.  Du må bare legge det over i Hans hender.  Kanskje må du gi slipp på ting du strever med i tanker og sinn.  Så kommer Herren og reiser opp igjen det som var slått ned.  Han løfter opp den som ligger nede, og Han fyller den svake med sin kraft og legedom. Vi har en fantastisk Gud!

tirsdag 16. januar 2018

Normale mennesker


"Men selv drog han en dagsreise ut i ødemarken, og han kom ut dit og satte seg under en gyvelbusk. Han bad om at han måtte dø og sa: "Det er nok! Ta nå mitt liv, Herre, for jeg er ikke bedre enn mine fedre!" 1. Kong 19:4

Har du tenkt på hvor menneskelig og normale de bibelske helter fremstilles?  Det er ingen glorifisering av de store Guds menn.  Her sitter den store profeten Elia og sutrer under en busk i ødemarken.  De fleste av oss har vel vært i tilsvarende situasjoner.  Vi har sutret og klaget litt innfor Herren fordi ting ikke ble slik vi hadde tenkt og ønsket.  En av få mennesker som ikke døde, sitter altså under en busk og ber om å få dø, men Herren hadde noe bedre i tankene for han.  Han ble hentet hjem til himmelen i en ildvogn.  Jeg tror vi må takke Gud for at Han ofte gir oss noe annet enn det vi ber om.  Vi kan takke Han for at Han både vet hva vi virkelig trenger og at Han besvarer våre bønner slik Han vet er det beste for alle.  Det er ikke alltid vi vet hva som er det beste for oss selv eller for Guds rike.  Men Gud vet.  Når vi da kjenner på skuffelser, ubesvarte bønner, motstand eller hva det er, kanskje vi da skulle be Herren om å vise oss hva Han vil at vi skal be om.  Kanskje Han kan vise oss hvordan vår situasjon kan bli til Hans ære. 

mandag 15. januar 2018

Kunnskap


"Mitt folk går til grunne fordi det mangler kunnskap." Hos 4:6

Noen ganger kan man få det inntrykk at kunnskap om Gud og Hans ord er noe som er nedprioritert.  Forkynnelsen er preget av opplevelser og følelser.  Sangene som uttrykker kunnskap er blitt borte, til fordel for de som formidler det samme som forkynnelsen - følelser og opplevelser.  Men jeg vil ikke sette dette opp mot hverandre.  Når vi lærer Herren å kjenne, så omfatter det også våre følelser.  Vi må ha lov til å gi uttrykk for det.  Samtidig vet vi at dersom det ikke er en solid grunnvoll av kunnskap, så kan følelser lett føre oss feil.  Gjennom kirkehistorien er det mange eksempler på hvordan bevegelser har gått feil fordi man lot seg styre av følelser.  Disse bevegelser har gått til grunne, fordi de manglet kunnskap.  Kunnskapen er en sikkerhet mot vranglære, mot falsk forkynnelse, mot å gå feil.  Undervisningen fra Guds ord er derfor det beste vern mot vranglære.  Bibelforkynnelsen er den mest aktuelle og livsnære forkynnelsen, fordi det er en formidling av Guds sannheter til mennesker i dag.  Det Gud ønsker å tale inn i ditt liv i dag, det finner du i Hans ord.  Det er dette som gjør Ordet aktuelt og livsnært gjennom alle tider.  Gud taler inn i våre liv.  Bibelundervisning som gir kunnskap vil da være den mest aktuelle forkynnelsen i vår tid.